LỚP 12A1
Chủ nhiệm: LỮ THỊ ANH THƯ
Lưu ý: Học sinh liên hệ GVCN qua Số ĐT 0902 590 636 vào giờ hành chính hoặc kết nối qua zalo

STT Họ và tên Ngày sinh
1 NGUYỄN VIỆT BÁCH 20/11/2004
2 NGUYỄN PHẠM NHẬT DUY 03/06/2003
3 HUỲNH TIẾN ĐẠT 03/02/2004
4 DANH NHỰT EM 29/07/2004
5 NGUYỄN HUỲNH HIỂU 18/11/2004
6 HUỲNH PHÚC HUY 14/09/2003
7 NGUYỄN QUỐC HUY 28/09/2004
8 PHẠM THỊ CẨM HUYỀN 29/12/2004
9 TRẦN NHƯ HUỲNH 16/09/2004
10 LÊ HUỲNH THIỆN HƯNG 03/11/2004
11 NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG 26/07/2004
12 PHẠM HUYỀN KHA 29/09/2004
13 QUÁCH QUANG KHA 10/10/2004
14 NGÔ GIA KIỆT 30/10/2004
15 TRẦN THỊ NGỌC LIÊN 17/02/2004
16 HÀ THỊ TRÚC LINH 19/07/2003
17 TRẦN CHÍ LINH 02/01/2004
18 LÝ HOÀI LUÔNG 13/04/2004
19 DƯƠNG TRÚC LY 22/01/2004
20 LÊ THỊ MÃI 08/02/2004
21 PHẠM NHẬT NAM 25/06/2004
22 NGUYỄN LÊ NGÂN 19/11/2003
23 CHÂU HIẾU NGHĨA 26/09/2004
24 HUỲNH TRUNG NGUYÊN 21/07/2004
25 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 19/08/2004
26 LÊ THUẬN PHÁT 19/07/2004
27 NGUYỄN THỊ MỸ PHỤNG 18/11/2004
28 TRẦN QUANG QUYỀN 06/03/2004
29 LƯU ĐỨC TÀI 25/02/2004
30 NGUYỄN HẢI THANH 23/01/2004
31 NGUYỄN DUY THÀNH 28/02/2004
32 TỪ THỊ KIM THOA 23/01/2004
33 HUỲNH MINH THUẦN 19/02/2004
34 TRẦN VĂN TIẾN 29/04/2004
35 NGUYỄN HOÀNG TÍN 30/05/2004
36 HÀ THỊ BÍCH TRÂM 09/04/2004
37 NGÔ THỊ NGỌC TRẦM 18/06/2004
38 ĐINH NGỌC XUYẾN 01/01/2004
39 LÊ THỊ NHƯ Ý 07/05/2004
40 TẠ THỊ NHƯ Ý 07/10/2004

 

LỚP 12A2
Chủ nhiệm: LÊ HOÀNG TÂN
Lưu ý: Học sinh liên hệ GVCN qua Số ĐT 0907 02 11 76 vào giờ hành chính hoặc kết nối qua zalo

STT Họ và tên Ngày sinh
1 ĐOÀN THỊ THÚY AN 11/03/2004
2 HUỲNH TRƯỜNG AN 29/10/2004
3 NGUYỄN BÌNH AN 25/05/2004
4 NGUYỄN THÁI ANH 03/04/2004
5 TRỊNH QUỐC BẢO 24/02/2003
6 ĐỖ THỊ NGỌC CHÚC 17/11/2004
7 TRỊNH HẢI DUY 04/10/2004
8 TRƯƠNG HUỲNH TIẾN ĐẠT 01/06/2004
9 NGUYỄN THỊ HẰNG 13/05/2003
10 QUÁCH CHÍ HIẾU 14/04/2004
11 PHẠM MINH HÒA 22/03/2004
12 ĐỔNG VĂN KHANG 10/03/2004
13 TRẦN VĨ KHANG 17/11/2004
14 ĐẶNG NGUYỄN ĐĂNG KHOA 19/11/2004
15 NGUYỄN THỊ YẾN LY 24/01/2004
16 NGUYỄN THỊ KIỀU MI 13/06/2004
17 NGUYỄN DIỄM MY 04/01/2004
18 TRẦN DIỄM MY 15/05/2004
19 ĐỖ KIM NGÀ 11/06/2004
20 HUỲNH THỊ KIM NGÂN 06/10/2004
21 HÌNH THỊ BÍCH NGỌC 25/06/2004
22 VÕ HOÀNG NHÂN 04/02/2004
23 HUỲNH THỊ QUỲNH NHƯ 20/06/2004
24 CHÂU ANH NHỰT 26/12/2004
25 NGUYỄN MINH NHỰT 20/02/2004
26 HUỲNH CÔNG PHOL 08/10/2003
27 VÕ TRỌNG PHÚC 07/05/2004
28 QUÁCH VĂN SỰ 08/04/2003
29 TRẦN DUY TÂN 01/02/2004
30 NGUYỄN THỊ THANH 10/10/2003
31 TRẦN THÁI THỊNH 16/01/2004
32 LÊ THỊ HOÀI THU 10/08/2004
33 VÕ NGỌC THÙY 16/06/2004
34 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 06/10/2004
35 LÊ THẮNG TRẬN 02/03/2004
36 TRẦN NGỌC TRÚC 15/02/2004
37 ĐOÀN PHƯỚC TRƯỜNG 05/06/2004
38 LÊ BÁ QUỐC VƯỢNG 16/10/2004
39 PHẠM THỊ NHƯ Ý(12/01) 12/01/2004

 

LỚP 12A3
Chủ nhiệm: NGUYỄN THỊ BIẾT
Lưu ý: Học sinh liên hệ GVCN qua Số ĐT 0383 188 755 vào giờ hành chính hoặc kết nối qua zalo

STT Họ và tên Ngày sinh
1 CHÂU THỊ MỘNG CẦM 07/06/2004
2 LÂM TRIỂN CHIÊU 28/09/2004
3 TRẦN THỊ NHƯ HẢO 28/08/2004
4 HUỲNH TUYẾT HẠNH 26/10/2003
5 PHẠM TRUNG HIẾU 23/02/2004
6 HUỲNH ĐÔNG HỒ 18/03/2004
7 NGUYỄN HOÀNG HUY 04/08/2004
8 NGUYỄN TRỌNG KHANG 07/01/2004
9 NGUYỄN ANH KHOA 05/11/2004
10 LỮ NGUYÊN KIỀU 24/10/2004
11 BÙI TUẤN KIỆT 16/10/2004
12 LÊ TUẤN KIỆT 26/06/2004
13 NGÔ THỊ NHÃ LINH 02/11/2004
14 TRẦN YẾN LINH 11/03/2003
15 NGUYỄN THỊ DIỆP MAI 29/12/2004
16 PHẠM TRIỆU NAM 08/07/2004
17 LÝ CHÚC NGÂN 29/05/2004
18 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 25/01/2004
19 NGUYỄN HỮU NGHỊ 12/10/2004
20 VĂN NHƯ NGỌC 25/09/2004
21 TRƯƠNG CHÍ NGUYỆN 22/02/2004
22 NGUYỄN THỊ BĂNG NHI 19/12/2004
23 VÕ HUỲNH NHƯ 29/11/2004
24 ĐỖ THÀNH PHÁT 27/12/2003
25 TRƯƠNG GIA QUY 25/11/2004
26 TRỊNH XUÂN QUYỀN 27/04/2004
27 PHAN THÚY SON 24/11/2004
28 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THẢO 03/08/2004
29 PHẠM NHẬT THẢO 20/04/2004
30 HUỲNH THỊ ANH THƯ 23/04/2004
31 LÊ HOÀNG TÍNH 03/08/2004
32 NGUYỄN ĐOAN TRANG 26/03/2004
33 MAI THỊ BÍCH TRÂM 19/09/2004
34 ĐẶNG NHỰT TRƯỜNG 02/08/2004
35 LÊ CẨM TÚ 02/07/2004
36 NGUYỄN THÚY VY 17/03/2004
37 NGUYỄN THỊ HỒNG Y 30/11/2004
38 ĐẶNG NHƯ Ý 22/07/2004
39 PHẠM THỊ NHƯ Ý(14/08) 14/08/2004

 

LỚP 12A4
Chủ nhiệm: TRẦN THỊ LỰU
Lưu ý: Học sinh liên hệ GVCN qua Số ĐT 0985 853 620 vào giờ hành chính hoặc kết nối qua zalo

STT Họ và tên Ngày sinh
1 MAI QUỐC AN 05/02/2004
2 HÌNH CHIÊU ANH 09/05/2004
3 PHAN BÉ BÂN 28/03/2004
4 NGUYỄN VĂN CÓ 11/08/2004
5 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM 02/07/2004
6 PHAN THỊ THÚY DUY 22/10/2004
7 PHẠM THỊ BÍCH DUYÊN 29/09/2004
8 PHẠM MINH DŨNG 03/01/2003
9 TRƯƠNG HẢI ĐĂNG 13/12/2003
10 VÕ MINH ĐĂNG 22/02/2004
11 ĐẶNG NHẬT HÀO 04/07/2002
12 LÊ VĂN HOÀNG 01/01/2004
13 TRẦN MINH HOÀNG 29/05/2004
14 TĂNG NHỰT HUY 13/09/2004
15 TRẦN THỊ KHA 14/05/2004
16 TRƯƠNG ANH KIỆT 09/02/2004
17 NGUYỄN THỊ THU LAN 09/06/2004
18 MAI THỊ THÙY LINH 24/10/2004
19 NGUYỄN THỊ HỒNG LỤA 27/05/2004
20 VÕ THỊ CẨM LY 24/11/2004
21 NGUYỄN LÊ NHẬT MINH 19/05/2004
22 NGUYỄN THỊ MUỘI 25/06/2004
23 NGUYỄN KIM NGÂN 18/12/2004
24 NGUYỄN MINH NGHỊ 19/02/2004
25 TRẦN CHÍ NGUYỆN 15/08/2004
26 NGUYỄN THỊ YẾN NHI(31/10) 31/10/2003
27 TRẦN TUYẾT NHƯ 07/05/2003
28 NGUYỄN TRỌNG PHÚC 04/05/2004
29 TRẦN KỲ PHƯƠNG 15/07/2004
30 HÀ TRUNG SUỐT 01/06/2004
31 TRƯƠNG THÀNH THÂN 16/03/2004
32 PHÙNG HỮU THẾ 03/08/2004
33 PHAN THỊ MĨ TIÊN 26/12/2004
34 VÕ THỊ BÁCH TỐ 22/02/2004
35 LÂM THỊ NHÃ TRÂN 16/04/2004
36 HUỲNH THỊ TỐ TRINH 25/02/2003
37 VÕ QUỐC TRỰC 30/10/2004
38 NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN 05/05/2004
39 VÕ THỊ LAN TƯỜNG 13/07/2004
40 ĐOÀN THỊ NHƯ Ý 11/03/2004

 

LỚP 12A5
Chủ nhiệm: PHAN NHƯ Ý
Lưu ý: Học sinh liên hệ GVCN qua Số ĐT 03434 72 007 vào giờ hành chính hoặc kết nối qua zalo

STT Họ và tên Ngày sinh
1 HUỲNH THÁI AN 21/12/2004
2 LÂM TRƯỜNG AN 22/09/2004
3 LỮ BÌNH AN 29/02/2004
4 ĐINH THỪA ANH 07/03/2004
5 VÕ VĂN CẨN 24/09/2004
6 LÊ BÁ DIỆP 28/10/2004
7 PHAN HẢI DƯƠNG 10/05/2004
8 PHAN VĂN ĐẢM 19/06/2003
9 LÂM THỊ NGỌC ĐẬM 29/03/2004
10 NGUYỄN THỊ CHÂU ĐOAN 09/03/2004
11 MÃ HUỲNH GIAO 22/03/2004
12 PHẠM NHẬT HÀO 05/03/2004
13 VÕ CHÍ HÀO 18/01/2004
14 TRẦN GIA HÂN 16/09/2004
15 HỒ MINH HIẾU 30/09/2004
16 PHẠM THỊ BÉ HOÀNG 04/05/2004
17 TRẦN PHƯƠNG HUỆ 23/11/2004
18 TRẦN DUY KHÁNH 03/02/2004
19 VŨ ĐĂNG KHOA 19/08/2004
20 NGUYỄN THỊ KIỀU 11/03/2004
21 NHAN THIẾT LÃM 05/05/2004
22 ĐẶNG CHÍ LINH 11/10/2004
23 HUỲNH THỊ GIA LINH 24/12/2004
24 NGUYỄN THỊ KIM LINH 01/01/2004
25 LÂM MINH LUÂN 21/01/2004
26 LÝ THỊ TUYẾT MAI 18/08/2003
27 DƯƠNG MINH MÃI 18/10/2004
28 QUÁCH THỊ NGỌC 04/02/2004
29 PHAN KIỀU NHÃ 21/08/2003
30 NGUYỄN THỊ YẾN NHI(15/07) 15/07/2003
31 PHAN THÀNH PHÁT 25/11/2004
32 NGUYỄN AN PHÚC 23/10/2004
33 NGUYỄN DUY TÂN 29/08/2004
34 PHẠM NGỌC THI 10/10/2004
35 ĐOÀN ANH THƯ 19/09/2003
36 NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN 30/08/2004
37 NGUYỄN MINH TIẾN 26/05/2004
38 PHẠM ĐỨC TRÍ 01/12/2004
39 PHẠM HUY TRỌNG 15/10/2003
40 NGUYỄN THỊ MỸ XUYÊN 04/04/2004

 

LỚP 12A6
Chủ nhiệm: TRẦN HOÀNG NGHIÊM
Lưu ý: Học sinh liên hệ GVCN qua Số ĐT 0949 68 0022 vào giờ hành chính hoặc kết nối qua zalo

STT Họ và tên Ngày sinh
1 HUỲNH PHƯỢNG ANH 21/03/2004
2 NGUYỄN PHAN HOÀI BẢO 17/05/2004
3 HUỲNH LÊ CÔNG BIÊN 13/02/2004
4 BÙI NHƯ BÌNH 17/03/2004
5 NGUYỄN ĐĂNG DUY BÌNH 08/11/2004
6 LÊ THỊ NGỌC BÍCH 13/06/2004
7 VÕ HÙNG CẨN 08/05/2004
8 THÁI THỊ KIM CHIỀU 20/10/2004
9 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN CHƯƠNG 01/01/2004
10 TÔ MỸ CƯƠNG 10/11/2004
11 DƯƠNG VĂN ĐẢM 08/09/2003
12 TRẦN THÀNH ĐẠT 24/06/2004
13 MAI THU GIANG 10/09/2004
14 LÊ THỊ NGỌC GIÀU 12/10/2004
15 NGUYỄN THANH NGỌC GIÀU 01/02/2004
16 LÊ GIA HUY 30/04/2004
17 LỮ PHÁT HUY 12/12/2004
18 NGUYỄN THỊ NHƯ HUỲNH 19/05/2004
19 NGUYỄN HUỲNH BẢO KHA 19/03/2004
20 TRẦN BỬU KHÁNH 16/12/2004
21 VÕ DUY KHÁNH 26/03/2004
22 LÊ VĂN MẾN 09/02/2004
23 LÊ QUỲNH MY 15/04/2004
24 PHẠM THỊ DIỄM MY 15/02/2004
25 NGUYỄN TRUNG NGUYÊN 20/10/2004
26 PHAN THỊ THANH NHÃ 20/01/2004
27 TRẦN TIẾN PHÁT 01/03/2004
28 TRƯƠNG KIM PHƯỢNG 02/07/2004
29 LÂM THỊ THANH QUYỀN 03/09/2004
30 HUỲNH THỊ THANH THẢO 03/03/2004
31 NGUYỄN THỊ THÊM 18/08/2004
32 LƯU HUỲNH TRANG 14/07/2004
33 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 28/08/2004
34 LIÊN THỊ QUỲNH TRÂN 11/12/2003
35 PHAN NGỌC TRÂN 31/12/2004
36 TRƯƠNG DƯƠNG ĐỨC TRỌNG 26/07/2004
37 HUỲNH LÊ BẢO TUYỀN 01/12/2004
38 NGUYỄN THẢO VÂN 12/04/2004
39 VÕ PHẠM TƯỜNG VY 22/12/2004
40 PHẠM NGUYỄN DIỄM XUÂN 06/09/2004

 

LỚP 12A7
Chủ nhiệm: LÊ THỊ THANH TRUYỀN
Lưu ý: Học sinh liên hệ GVCN qua Số ĐT 038 560 6798 vào giờ hành chính hoặc kết nối qua zalo

STT Họ và tên Ngày sinh
1 PHAN BẢO CHÂN 06/02/2004
2 TRƯƠNG ÂU CƠ 05/03/2004
3 PHẠM THỊ ÁNH DƯƠNG 16/09/2004
4 NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO 18/04/2004
5 HUỲNH VĂN HÁI 06/04/2004
6 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 09/01/2004
7 HỒ NGỌC HÂN 03/10/2004
8 LÊ HÒA HIỆP 15/05/2004
9 LÊ QUỐC KHANH 11/02/2004
10 QUÁCH TRẦN MINH KHÔI 24/06/2004
11 TRẦN QUỐC KIỆT 27/06/2004
12 NGUYỄN PHƯƠNG LÂM 04/10/2003
13 PHAN PHƯƠNG LINH 22/05/2004
14 NGUYỄN VŨ LUÂN 29/01/2004
15 ĐOÀN LÊ MINH MẪN 28/06/2004
16 NGUYỄN THỊ DIỆU MỴ 25/04/2004
17 MAI HỒNG NGÂN 26/07/2004
18 HUỲNH CÔNG NGHIỆM 30/04/2004
19 VŨ NGUYỄN KIM NGỌC 27/07/2004
20 TRẦN THẢO NGUYÊN 27/01/2004
21 NGÔ ĐỨC TRỌNG NGUYỄN 22/01/2004
22 PHẠM THÀNH NHÂN 29/12/2004
23 NGUYỄN HOÀNG NGỌC NHI 28/08/2004
24 THÁI UYỂN NHI 16/10/2004
25 NGUYỄN NGỌC NHUNG 30/03/2004
26 THIỀU MAI PHƯƠNG 28/07/2004
27 LÊ TỐ QUYÊN 13/03/2004
28 TRỊNH BẢO QUYÊN 25/04/2004
29 VÕ DUY TÂN 29/05/2004
30 NGUYỄN LÊ QUỐC THANH 15/11/2004
31 NGUYỄN THANH THIỆT 08/07/2004
32 TRẦN VĂN TÍ 16/02/2004
33 HỒ ĐỨC TÍNH 30/06/2004
34 TRẦN THỊ HUYỀN TRÂN 20/02/2004
35 LÂM THỊ CẨM TÚ 29/05/2004
36 TĂNG THÀNH VUI 18/10/2003
37 ĐINH THỊ MỸ Y 28/04/2004
38 HUỲNH NGỌC YẾN 22/10/2004
39 TRẦN THỊ HỒNG YẾN 28/06/2004
40 NGUYỄN NHƯ Ý 11/11/2004