Tập thể trường gồm 6 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng.

1. Toán-Tin học
2. Ngữ văn
3. Khoa học Tự nhiên
4. Sử-Địa-GDCD
5. Tiếng Anh
6. Thể dục-GDQP
7. Tổ Văn phòng

Tập thể giáo viên nữ của trường

Giáo viên Toán:

1. Phạm Vĩnh Bảo
2. Phạm Ngọc Huỳnh
3. Trần Thị Lựu
4. Thiều Minh Thắng
5. Bùi Đức Thuật (tổ trưởng, phụ trách môn Toán)
6. Nguyễn Trương Vương
7. Nguyễn Tín Nhiệm

Nhóm giáo viên Toán

Giáo viên Tin học:
1. Hồ Văn Minh

Giáo viên Ngữ văn:

1. Nguyễn Thị Giới
2. Vũ Thị Mỹ Linh (tổ trưởng, phụ trách môn Ngữ văn)
3. Lê Hồng Nga
4. Lê Minh Ngọc (tổ phó)
5. Bùi Hồng Nguyên
6. Phan Như Ý

Nhóm giáo viên Ngữ văn

Giáo viên Vật lý:

1. Trần Văn Khởi
2. Đồ Hoàng Mến
3. Trần Hoàng Nghiêm
4. Lê Thị Thu Thảo
5. Nguyễn Hoàng Việt (tổ trưởng, phụ trách môn Vật lí, Công nghệ)

Giáo viên Hóa học:

1. Lê Hồng Cẩm
2. Nguyễn Quốc Oai (phụ trách môn Hóa)
3. Lê Thị Thanh Truyền

Nhóm giáo viên Khoa học tự nhiên

Giáo viên Sinh học:

1. Nguyễn Thanh Diễm
2. Nguyễn Văn Giang (tổ phó, phụ trách môn Sinh)

Hoạt động thể thao giải trí

Giáo viên Lịch sử:

1. Lê Văn Út Anh (tổ trưởng, phụ trách môn Lịch sử)
2. Huỳnh Thị Trúc Lam
3. Lê Hoàng Tân

Giáo viên Địa lí:

1. Lương Trung Kiên
2. Lữ Thị Anh Thư

Giáo viên GDCD:

1. Khâu Ngọc Cẩm (phụ trách môn GDCD)
2. Phạm Kim Vàng

Nhóm giáo viên Khoa học xã hội

Giáo viên Tiếng Anh:

1. Đặng Thị Thúy An
2. Đinh Việt Đoàn (tổ trưởng, phụ trách môn Tiếng Anh)
3. Phan Thị Nhãn
4. Lê Thị Thùy Phương
5. Trần Thị Thanh Tuyền
6. Nguyễn Thụy Hải Yến
7. Dương Thị Kim Xa

Nhóm giáo viên Tiếng Anh

Giáo viên Thể dục-GDQP:

1. Lê Chí Công (phụ trách môn Thể dục)
2. Lê Văn Cuộc
3. Lâm Văn Chúng (phụ trách môn GDQP)
4. Lê Văn Nghĩa
5. Đỗ Văn Thiền

Nhóm giáo viên Thể dục - GDQP

Tổ Văn phòng:

1. Lê Văn Đồng (Bảo vệ)
2. Lương Thị Ngọc Liềm (Nhân viên Y tế)
3. Nguyễn Thị Phường (Kế toán)
4. Trần Thị Kiều Phước (Văn thư, thủ quỹ)

Thầy Phó hiệu trưởng Nguyễn Văn Hùng và Nhóm nhân viên Văn phòng