Lễ phát động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" tỉnh Kiên Giang năm 2019

Lễ phát động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" tỉnh Kiên Giang năm 2019

Tổng kết năm học 2017 - 2018

Tổng kết năm học 2017 - 2018

Đội bóng nữ giáo viên năm 2018

 

Lễ tri ân và trưởng thành năm 2018

 

Lễ tri ân và trưởng thành năm 2018

 

Lễ tri ân và trưởng thành năm 2018

Ban chấp hành Đoàn trường năm học 2019 - 2020

Tập huấn kĩ năng sống năm 2019

Tập huấn kĩ năng sống năm 2019