LỊCH THI VÀ THỜI GIAN LÀM BÀI
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2024 – 2025

Thí sinh tập trung, sinh hoạt quy chế thi tại phòng thi lúc 15 giờ 00, ngày 13/6/2024.

>> Xem danh sách thí sinh trong phòng thi