LỚP 11A1
Chủ nhiệm: TRẦN THỊ THANH TUYỀN
Lưu ý: Học sinh liên hệ GVCN qua Số ĐT 0919 064 089 vào giờ hành chính hoặc kết nối qua zalo

STT Họ và tên Ngày sinh
1 NGUYỄN KIM ANH 29/09/2005
2 Lư Thị Huyền Chân 01/01/1901
3 TRƯƠNG NGỌC MINH CHÂU 03/11/2004
4 TRẦN THỊ HỒNG DIỆU 30/12/2005
5 DANH NGUYỄN KIỀU DĨ 06/09/2005
6 NGUYỄN DU 06/08/2004
7 NGUYỄN THỊ THÚY DUY 03/03/2005
8 LÊ THỊ CẨM DUYÊN 09/08/2005
9 VÕ THÀNH ĐẠT 25/01/2005
10 ĐẶNG NGUYỄN NGỌC HÂN 07/08/2005
11 VÕ THỊ THU HIỀN 27/12/2005
12 PHẠM HUY HOÀNG 07/04/2005
13 LÊ ANH HUY 26/08/2005
14 LÊ QUỐC HUY 08/02/2004
15 TRẦN THỊ NGÂN HUỲNH 21/10/2004
16 LÊ DUY KHANG 21/09/2005
17 LÝ VỸ KHANG 01/01/2005
18 LƯU MINH KHẢI 24/12/2005
19 PHAN THỊ THANH KHIẾT 27/04/2005
20 TRẦN MINH KHÔI 27/04/2005
21 PHAN ANH KIỆT 09/09/2005
22 NGÔ THÚY LIỄU 18/05/2005
23 PHẠM THỊ MỸ LINH 30/12/2005
24 PHẠM NGỌC LỤA 06/04/2005
25 LÊ THÀNH NGUYỄN 19/05/2005
26 TRẦN PHONG NHÃ 05/10/2005
27 NGUYỄN THỊ KIM NHƯ 02/05/2005
28 BÙI PHÚ NÔNG 09/11/2004
29 PHẠM MINH PHÚC 01/08/2005
30 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG 24/10/2005
31 PHẠM THANH SANG 08/01/2005
32 HUỲNH THỊ THẢO 08/08/2005
33 LÊ BÍCH THẢO 03/05/2005
34 NGUYỄN THỊ THẢO 09/10/2003
35 LỮ THANH THIỆN 25/08/2005
36 VÕ NHƯ THUẬT 20/06/2005
37 ĐẶNG KIM TRANG 03/05/2005
38 LÊ NHÃ UYÊN 14/12/2005
39 TRẦN THỊ YẾN VÂN 23/09/2005
40 HỒ THỊ TƯỜNG VI 10/09/2005
41 PHẠM THỊ PHƯƠNG VY 06/05/2005

 

LỚP 11A2
Chủ nhiệm: LƯƠNG TRUNG KIÊN
Lưu ý: Học sinh liên hệ GVCN qua Số ĐT 0388 177 912 vào giờ hành chính hoặc kết nối qua zalo

STT Họ và tên Ngày sinh
1 NGUYỄN TRƯỜNG AN 09/03/2005
2 NGUYỄN VĂN AN 01/03/2005
3 NGUYỄN GIA CƯỜNG 19/03/2005
4 BÙI THỊ THÚY DUY 17/04/2005
5 TRẦN THỊ TUYẾT DUY 16/06/2005
6 TRƯƠNG NAM HÀO 09/02/2004
7 LƯU THÀNH HẬU 12/08/2005
8 LÊ VĨNH KHANG 28/07/2005
9 PHẠM VĨ KHANG 23/07/2005
10 PHAN HOÀNG KHÔI 19/10/2005
11 NGUYỄN THỊ NHẬT LAN 02/11/2005
12 NGUYỄN VĂN LƯỢNG 10/01/2005
13 TRẦN HUỲNH MAI 02/06/2005
14 NGUYỄN THỊ DIỄM MY 01/11/2004
15 TRẦN ĐỖ PHƯƠNG NAM 26/11/2005
16 HỒ THỊ NGOAN 16/09/2003
17 LÝ BẢO NGỌC 27/03/2005
18 PHẠM NHƯ NGỌC 11/04/2005
19 PHẠM Ý NHI 24/10/2005
20 NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG 22/01/2005
21 HUỲNH THỊ KIM PHÊ 30/04/2005
22 VÕ PHƯƠNG TÂY 19/03/2005
23 NGUYỄN QUỐC THÁI 11/09/2005
24 PHẠM CHÍ THỊNH 17/09/2005
25 PHAN QUỐC THÔNG 28/03/2005
26 NGUYỄN TRỌNG TIỂN 03/03/2005
27 NGUYỄN THỊ TRANG 16/03/2005
28 TRẦN HUYỀN TRÂN 05/10/2003
29 TRƯƠNG THỊ QUẾ TRÂN 24/09/2005
30 NGUYỄN HỒNG VÀNG 18/11/2005
31 NGUYỄN THANH VÂN 24/07/2005
32 NGUYỄN NGỌC VŨ 05/06/2005
33 NGUYỄN HÙNG VƯƠNG 11/01/2005
34 DƯƠNG THỊ HÀ VY 06/05/2005
35 HỒ THỊ HẠNH VY 25/05/2005
36 HỒ THỊ NGỌC XUYẾN 17/09/2005
37 LÊ PHI YẾN 06/06/2005
38 ĐẶNG THỊ NHƯ Ý 08/11/2004
39 LÊ THỊ NGỌC NHƯ Ý 22/01/2005
40 TRẦN LÊ NGỌC LUYẾN 28/04/2005

 

LỚP 11A3
Chủ nhiệm: LÊ THỊ THÙY PHƯƠNG
Lưu ý: Học sinh liên hệ GVCN qua Số ĐT 0915 857 185 vào giờ hành chính hoặc kết nối qua zalo

STT Họ và tên Ngày sinh
1 NGUYỄN TRƯỜNG AN 12/09/2005
2 TRẦN VĂN AN 20/02/2005
3 TẠ THỊ HÀ ANH 01/10/2005
4 TRẦN KHẢ ÁI 23/10/2005
5 LÊ THỊ THI ÂM 05/11/2004
6 TRƯƠNG THI ÂM 21/08/2004
7 TRƯƠNG THANH CƯỜNG 29/04/2005
8 LÊ KHÁNH DUY 21/11/2005
9 TRẦN NGUYỄN ANH DUY 24/04/2005
10 HUỲNH THỊ TIỀN ĐẾN 10/09/2005
11 NGUYỄN PHÚC ĐÌNH 06/07/2005
12 PHAN THÚY ĐÌNH 22/11/2005
13 Nguyễn Mai Hương 30/06/2005
14 LÊ CHÍ KHA 17/10/2005
15 NGUYỄN TUẤN KIỆT 08/07/2005
16 NGUYỄN TRẦN NHẬT LAN 12/09/2005
17 NGUYỄN HOÀI LINH 30/11/2005
18 NGUYỄN TẤN LỘC 06/07/2005
19 NGUYỄN THÀNH LUÂN 18/09/2005
20 PHẠM THỊ TÚ LY 18/09/2005
21 PHAN THỊ DIỄM MY 08/12/2005
22 NGUYỄN CẨM NGÂN 31/08/2005
23 TRƯƠNG THỊ TUYẾT NGỌC 11/04/2005
24 LỮ THỊ BÌNH NHÂN 19/07/2005
25 NGUYỄN THÀNH NHẬT 25/01/2005
26 NGUYỄN BÍCH NHI 19/11/2005
27 TRẦN THỊ TỐ NHƯ 28/02/2002
28 PHẠM MINH QUI 11/07/2005
29 LÊ MINH QUY 31/12/2004
30 LÊ PHƯƠNG THẢO 23/03/2005
31 HUỲNH DUY THIỆN 06/02/2005
32 NHAN THỊ NGỌC THUY 06/08/2005
33 LÊ KIM TIÊN 30/04/2005
34 LÊ THỊ KIM TRANG 01/08/2005
35 LÊ NGUYỄN BÍCH TRÂM 28/01/2005
36 DƯƠNG HUỲNH TRÂN 16/02/2005
37 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 28/11/2005
38 NGUYỄN HOÀNG TÙNG 09/09/2004
39 TRẦN THANH VY 04/07/2005
40 NGUYỄN THỊ KIM Y 03/03/2005
41 TRƯƠNG NHƯ Ý 06/02/2005

 

LỚP 11A4
Chủ nhiệm: PHẠM NGỌC HUỲNH
Lưu ý: Học sinh liên hệ GVCN qua Số ĐT 0986 408 112 vào giờ hành chính hoặc kết nối qua zalo

STT Họ và tên Ngày sinh
1 TRẦN QUỐC AN 09/03/2005
2 TRẦN KIỀU ANH 15/02/2005
3 VÕ THỊ MỸ ÁI 29/03/2005
4 PHẠM MINH CHÁNH 12/10/2005
5 PHAN NGUYỄN THỊ KIM CHÚC 30/10/2005
6 NGUYỄN VĂN DĨ 24/01/2005
7 NGUYỄN THỊ LAN DUY 02/05/2005
8 VÕ THỊ BÍCH DUYÊN 26/05/2005
9 PHẠM VI ĐAL 02/01/2005
10 NGUYỄN THANH HÊN 01/05/2005
11 HUỲNH XUÂN HOÀI 21/03/2005
12 TRẦN VĂN HÓA 29/10/2005
13 LƯƠNG THỊ MỘNG KHA 01/10/2005
14 NGUYỄN DƯƠNG KHANG 11/08/2004
15 HUỲNH HỮU KHÁ 19/12/2005
16 VÕ ĐĂNG KHÔI 02/08/2005
17 VÕ THỊ MỸ KIM 03/05/2005
18 PHẠM TRÚC LINH 11/07/2005
19 VÕ THỊ MỸ LINH 19/05/2005
20 TRƯƠNG THỊ HỒNG LUYẾN 18/05/2005
21 LÊ MINH 03/05/2005
22 NGUYỄN THỊ CẨM MỪNG 02/02/2005
23 VÕ THỊ CẨM MY 25/04/2004
24 HUỲNH NGUYỄN NGỌC NHỚ 12/05/2005
25 LÊ MỸ NHUNG 15/10/2005
26 TỪ HOÀNG PHI 08/07/2005
27 HUỲNH VĂN HỒ PHỈ 01/04/2005
28 HUỲNH NHẬT PHƯƠNG 09/08/2005
29 NGUYỄN THỊ MỸ QUYỀN 13/10/2005
30 NGUYỄN MINH SANG 01/10/2005
31 PHẠM THANH TÂM 05/09/2005
32 NGUYỄN CHÍ THÀNH 19/03/2005
33 NGÔ MINH THÁI 27/09/2005
34 PHẠM PHAN AN THẢO 16/01/2005
35 NGUYỄN NAM THUẬN 12/09/2005
36 HUỲNH THỊ THANH THÙY 13/12/2004
37 TRẦN VĂN TRƯỜNG 21/04/2005
38 TRƯƠNG NHÃ VĂN 01/01/2005
39 MAI ĐOÀN HOÀNG VIỆT 31/08/2005
40 TRẦN THÙY VY 01/11/2005

 

LỚP 11A5
Chủ nhiệm: DƯƠNG THỊ KIM XA
Lưu ý: Học sinh liên hệ GVCN qua Số ĐT 0911 446 009 vào giờ hành chính hoặc kết nối qua zalo

STT Họ và tên Ngày sinh
1 TRẦN THỊ HUỲNH AN 26/08/2004
2 HỒ THỊ LAN ANH 30/09/2005
3 NGUYỄN VĂN DUY 16/09/2005
4 ĐẶNG THÁI DƯƠNG 21/10/2005
5 NGUYỄN HÙNG DỰ 19/01/2004
6 PHAN TRÚC ĐÀO 06/02/2005
7 TRƯƠNG NGUYỄN THIỆN ĐẠT 22/07/2005
8 DƯƠNG HOÀNG ĐĂNG 10/10/2005
9 PHẠM ĐÌNH ĐÌNH 18/08/2005
10 BÙI THỊ BÉ GIÀU 17/10/2005
11 NGUYỄN QUỐC HUY 21/05/2005
12 NGUYỄN VĂN CHÍ KHANG 25/03/2005
13 PHÙNG ĐÌNH KHANG 15/10/2005
14 PHẠM LÊ ĐĂNG KHANH 05/12/2005
15 NGUYỄN TRÍ KHẢI 18/05/2005
16 TRẦN VŨ KHƯƠNG 07/01/2005
17 PHẠM THỊ TỐ LINH 11/10/2005
18 NGUYỄN HỒNG LỊNH 01/02/2004
19 NGUYỄN KHẢI MINH 23/12/2005
20 NGUYỄN THỊ BÉ NGOAN 06/05/2004
21 NGÔ THỊ DIỆU NGỌC 12/08/2005
22 NGUYỄN HỒNG THẢO NGUYÊN 22/09/2005
23 BÙI TÂM NHƯ 20/11/2005
24 HỒ TÚ NHƯ 10/10/2005
25 LÊ BÍCH NHƯ 03/09/2004
26 LƯ THỊ HUỲNH NHƯ 04/10/2005
27 Nguyễn Thị Hoài Như 01/01/1901
28 HUỲNH VŨ PHONG 19/05/2005
29 TRẦN HOÀNG PHÚC 28/03/2005
30 DƯƠNG THÀNH QUÍ 25/05/2004
31 VÕ NGỌC TÚ QUYÊN 19/04/2005
32 CHẾ CẨM THI 25/05/2005
33 LÊ CÔNG THỊNH 22/11/2005
34 HUỲNH NGỌC THÙY 24/11/2005
35 NGUYỄN THỊ TIỆN 28/04/2005
36 TRỊNH VĂN TOẢN 01/01/2005
37 NGUYỄN THỊ MAI TRÂM 20/07/2005
38 TRẦN THỊ NGỌC TUYÊN 25/03/2005
39 LÂM NGỌC TỶ 29/11/2005
40 HUỲNH NHƯ Ý 17/02/2005

 

LỚP 11A6
Chủ nhiệm: PHAN THỊ NHÃN
Lưu ý: Học sinh liên hệ GVCN qua Số ĐT 091 666 1973 vào giờ hành chính hoặc kết nối qua zalo

STT Họ và tên Ngày sinh
1 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 02/10/2005
2 NGUYỄN THỊ DIỆU ÁI 28/07/2005
3 TỪ THỊ NGỌC ÁNH 08/05/2005
4 NGUYỄN THỊ DIỆU ÂN 28/07/2005
5 LÊ THỊ CHĂM 02/04/2005
6 PHẠM THỊ HỒNG DIỆP 25/09/2005
7 PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG 05/04/2005
8 THIỀU THANH DƯƠNG 01/07/2005
9 NGUYỄN DUY EM 24/12/2004
10 ĐẶNG MINH HẢI 15/01/2004
11 NGUYỄN NGỌC HÂN 14/07/2005
12 NGUYỄN THÁI HIỂN 13/02/2005
13 PHẠM MINH HÒA 30/10/2005
14 PHẠM THỊ CẨM HỒNG 20/12/2005
15 TRẦN GIA KHIÊM 16/09/2005
16 NGUYỄN LÊ ĐÌNH KHÔI 11/09/2005
17 PHẠM VŨ LINH 15/09/2005
18 TRẦN TRUNG LUẬN 17/08/2005
19 BÙI THỊ KIỀU LY 25/12/2005
20 TRẦN THỊ NGỌC MAI 26/10/2005
21 TRẦN QUỐC NAM 17/03/2005
22 PHẠM THỊ BÉ NGOAN 21/08/2005
23 MAI THỊ PHƯƠNG NHI 04/01/2005
24 VÕ HUỆ NHƯ 27/08/2005
25 TRẦN MINH NHỰT 24/03/2005
26 Tống Trường Phong 06/12/2005
27 HUỲNH ANH QUỐC 13/02/2005
28 LÊ THỊ TRÚC QUYÊN 06/01/2005
29 DƯƠNG NGUYỄN TÚ QUỲNH 29/05/2005
30 DƯƠNG ĐỨC QUÝ 06/09/2005
31 NGUYỄN CHÍ THIỆN 18/07/2005
32 NGUYỄN QUỐC THỊNH 21/12/2005
33 TRẦN THỊ TRÂM 22/02/2005
34 HỒ THỊ NGỌC TUYỀN 18/09/2005
35 NGUYỄN THIỆN TƯỞNG 30/08/2005
36 NGUYỄN PHƯỚC TỶ 01/10/2005
37 NGUYỄN NGỌC VẸN 19/12/2005
38 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY 13/11/2005
39 TRẦN KHÃ VY 31/05/2005
40 NGUYỄN THỊ MỸ XUYÊN 10/12/2005

 

LỚP 11A7
Chủ nhiệm: TRẦN VĂN KHỞI
Lưu ý: Học sinh liên hệ GVCN qua Số ĐT 0919 311 248 vào giờ hành chính hoặc kết nối qua zalo

STT Họ và tên Ngày sinh
1 VÕ KHANG AN 05/05/2005
2 LÊ THỊ KIM ANH 31/08/2005
3 PHẠM LÊ GIA BẢO 29/11/2004
4 PHẠM KHÁNH BĂNG 13/04/2005
5 TRẦN NGUYỄN HỮU BẰNG 15/10/2005
6 CHÂU CẨM BÊN 05/02/2005
7 LÂM QUỐC BÌNH 02/10/2005
8 LÊ THỊ KIỀU DIỂM 06/12/2005
9 NGUYỄN KHÁNH DUY 25/10/2005
10 QUÁCH GIA HÂN 26/03/2005
11 LÊ THỊ HUỲNH HOA 14/01/2005
12 PHẠM THỊ MỸ HUYỀN 09/11/2005
13 Nguyễn Vĩ Khang 27/09/2005
14 VÕ DUY KHANG 04/05/2005
15 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI 14/01/2005
16 HUỲNH KIỀU MY 04/08/2005
17 TÀI THỊ HỒNG NGA 04/07/2004
18 LÊ THỊ TRÚC NGÂN 10/04/2005
19 PHẠM THÁI NGUYỄN 19/05/2005
20 LÊ THỊ YẾN NHI 01/01/2004
21 TRẦN BẢO NHI 06/08/2005
22 NGUYỄN THỊ LINH PHƯƠNG 03/09/2005
23 HUỲNH NHƯ QUỲNH 23/06/2005
24 LÝ GIA THỊNH 25/12/2005
25 NGUYỄN PHÚ THỊNH 26/07/2005
26 PHẠM TRÍ THỨC 20/05/2005
27 Lê Thị Bích Trâm 01/01/1901
28 TÔN TÚ TRÂN 26/11/2005
29 TRẦN HÙNG TRÍ 31/05/2005
30 LÊ HUỲNH NHƯ TRÚC 05/07/2005
31 NGUYỄN CHÍ TRƯỜNG 20/06/2005
32 PHẠM NGÔ NGỌC TÚ 15/10/2005
33 HỒ NGUYỄN MINH TƯỜNG 11/11/2005
34 VÕ TRẦN HỒNG VÂN 24/06/2005
35 ĐẶNG THÔNG VŨ 23/04/2005
36 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY 01/01/2005
37 NGUYỄN CHÍ VỸ 20/04/2005
38 NGUYỄN THỊ MỸ XUYÊN 14/04/2005

 

LỚP 11A8
Chủ nhiệm: NGUYỄN TRƯƠNG VƯƠNG
Lưu ý: Học sinh liên hệ GVCN qua Số ĐT 094 2121 505 vào giờ hành chính hoặc kết nối qua zalo

STT Họ và tên Ngày sinh
1 TRẦN QUỐC AN 07/11/2005
2 NGUYỄN HẢI ÂU 12/06/2005
3 CAO ĐỨC BÁCH 29/11/2005
4 BÙI ĐẶNG GIA BẢO 14/11/2005
5 NGUYỄN DƯƠNG NHẬT DUY 02/08/2005
6 PHẠM NHỰT DUY 19/05/2005
7 TRẦN HUYỀN DUYÊN 28/09/2005
8 TRƯƠNG MỸ DUYÊN 03/08/2005
9 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 02/11/2005
10 PHẠM HỮU ĐỨC 25/12/2005
11 BÙI ĐÌNH HẬU 07/04/2005
12 TRẦN ĐÌNH KHAI 28/09/2005
13 LÊ NHẬT KHÔI 25/07/2005
14 ĐẶNG HUỆ LINH 08/05/2005
15 NGUYỄN THỊ CHÚC LINH 26/07/2005
16 VÕ VĂN LĨNH 24/04/2005
17 ĐỖ NGỌC LUYẾN 07/05/2005
18 TRẦN KIỀU MY 07/03/2005
19 VÕ THỊ TRÀ MY 01/11/2005
20 NGUYỄN ĐÀO THU NGÂN 03/07/2005
21 PHAN TOÀN NGHĨA 07/03/2005
22 NGUYỄN ÁNH NGỌC 03/05/2005
23 TRƯƠNG YẾN NHI 10/10/2005
24 TRẦN THỊ CẨM NHUNG 02/02/2005
25 HUỲNH THỊ XUÂN NHƯ 29/04/2005
26 PHAN THỊ HUỲNH NHƯ 11/04/2005
27 DƯƠNG GIA PHÁT 12/01/2005
28 MAI ĐẠI PHÁT 27/03/2005
29 NGUYỄN NGỌC PHÚC 22/04/2005
30 NGUYỄN LÊ MINH PHƯƠNG 18/05/2005
31 PHẠM THỊ Ỷ QUYÊN 20/11/2005
32 ĐỖ NGỌC QUYẾN 07/05/2005
33 NGUYỄN TRẦN DIỄM QUỲNH 09/06/2005
34 ĐẶNG NHỰT TÂN 18/01/2005
35 NGUYỄN CA THI 06/11/2005
36 HỒ THANH TIỀN 12/09/2005
37 PHƯƠNG QUYỀN TRÂN 09/09/2005
38 NGUYỄN THÀNH TRÍ 16/07/2005
39 NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN 25/04/2005
40 NGUYỄN CHÍ VỸ 16/08/2005