CÔNG ĐOÀN

Năm học 2023 - 2024, Công đoàn trường có 47 công đoàn viên.

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG
Nhiệm kì 12 (2023 - 2028)

TT

Họ tên

Chức vụ/Phân công

1

2

3

4

5

Đỗ Hoàng Mến

Trần Thị Kiều Phước

Quách Thị Sáng

Đặng Thị Thúy An

Nguyễn Thị Giới

Chủ tịch

Phó chủ tịch, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra

Trưởng ban Nữ công, Thủ quỹ công đoàn

Kế toán công đoàn

Ủy viên

Thông tin liên hệ CĐCS:

Chủ tịch: Đỗ Hoàng Mến
Mobile: 097 131 7388
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thầy Đỗ Hoàng Mến
Chủ tịch công đoàn trường nhiệm kì 2023 - 2028

Đại hội công đoàn nhiệm kì 2023 - 2028

Hội nghị điển hình tiên tiến năm học 2022 - 2023

Họp mặt ngày 20/10/2023


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT AN MINH

Lịch sử hình thành và phát triển

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT An Minh là tổ chức chính trị – xã hội của đoàn viên, thanh niên được thành lập và trưởng thành cùng với sự thành lập và phát triển của trường THPT An Minh từ năm 1987. Qua từng giai đoạn lịch sử, mỗi bước chuyển mình với biết bao khó khăn, thử thách, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT An Minh luôn là chỗ dựa vững chắc, là đơn vị trực tiếp tham mưu cho Chi bộ, Ban Giám hiệu trong việc thực hiện nhiệm vụ dạy và học, giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng đạo đức, lối sống cho học sinh.

Cùng với quá trình vận động và phát triển của Nhà trường, Đoàn Thanh niên không ngừng trưởng thành và đã có những đóng góp quan trọng cho công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của huện An Minh và đặc biệt đối với quá trình xây dựng, phát triển Nhà trường về mọi mặt. Đoàn Thanh niên là cánh tay tin cậy của Đảng, là nòng cốt trong mọi hoạt động của đoàn viên, Thanh niên, thể hiện lòng quyết tâm của tuổi trẻ trên con đường đổi mới, xây dựng và phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp giáo dục, thực hiện thành công chiến lược phát triển giáo dục của Nhà trường, góp phần vào sự nghiệp đào tạo những trí thức “vừa hồng, vừa chuyên” cho đất nước.

Kế thừa và phát huy những truyền thống của các thế hệ đi trước, trong những năm qua, Đoàn Thanh niên trường THPT An Minh tiếp tục thể hiện vai trò hết sức quan trọng trong công tác tổ chức, tập hợp, giáo dục và phát triển đoàn viên, thanh niên. Mặc dù còn nhiều khó khăn thử thách: đoàn viên đa số là học sinh nên nhiệm vụ chính là học tập; kinh phí hoạt động phong trào Đoàn còn hạn chế… song công tác Đoàn của Nhà trường vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận thể hiện qua các mặt công tác: giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật; học tập – nghiên cứu khoa học; Văn hóa - Văn nghệ, Thể dục Thể thao; hoạt động tình nguyện và trong công tác tổ chức xây dựng Đoàn. Đoàn tham gia xây dựng Đảng được quan tâm đúng mức đồng thời Đoàn Thanh niên đã luôn thể hiện tốt vai trò là nòng cốt chính trị của nhà trường.

Đoàn Thanh niên trường THPT An Minh là đoàn trực thuộc huyện Đoàn An Minh và Chi bộ Nhà trường. Trong mỗi giai đoạn Đoàn Thanh niên trường THPT An Minh luôn bám sát thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và Đoàn cấp trên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tính đến năm học 2019-2020, Đoàn trường đã trải qua 32 lần Đại hội. 

Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

- Đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên, thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, tham gia công tác quản lý trong nhà trường.

- Đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức hướng dẫn đoàn viên, thanh niên thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhiệm vụ

- Tổ chức các hoạt động phong trào Thể dục - Thể thao, Văn - Văn nghệ tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên trong trường nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

- Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế – xã hội làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn ở trường, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

Cơ cấu tổ chức

Ban chấp hành gồm có 15 đồng chí

- 01 Bí thư

- 02 phó bí thư

- 12 Uỷ viên

Thành tích đạt được

Trong những năm gần đây, Đoàn trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt được những thành tích đáng tự hào như.

– Đạt giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện An Minh về việc hoàn thành tốt chiến dịch tình nguyện hè năm 2018.

– Giải nhì Hội thi chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2/2020

– Đạt 01 giải nhì, một giải ba giọng hát hay năm 20218

- Đạt 07 huy chương vàng, 05 huy chương bạc, 04 huy chương đồng Đại hội Thể dục - Thể thao do huyện An Minh tổ chức.

Ngoài những thành tích nêu trên Đoàn thanh niên trường THPT An Minh còn đạt được những thành tích cao trong các hoạt động phong trào.

Ban Chấp Hành Đoàn Trường nhiệm kì 2019 - 2020 chụp ảnh lưu niệm cùng Ban giám hiệu

Thông tin liên hệ Đoàn Thanh Niên:

Bí thư Đoàn: Đỗ Văn Thiền

Mobile: 098 4716 710
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó bí thư Đoàn: Lê Văn Cuộc

Mobile: 093 9041 038
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó bí thư Đoàn: Lê Thị Thùy Phương 

Mobile: 091 5857 185
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.