Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2023-2024, trường Trung học phổ thông An Minh thông báo đến quý Thầy, Cô giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, cha, mẹ học sinh và học sinh về các hoạt động đầu năm học như sau:

  1. Tựu trường và thực học:

- Toàn thể học sinh, giáo viên, nhân viên tựu trường vào lúc 7 giờ ngày 28/8/2023.

- Tập trung Khai giảng vào lúc 7 giờ 00 ngày 05/9/2023, buổi lễ bắt đầu từ lúc 7 giờ 30.

- Ngày thực học đầu tiên là 06/9/2023 (Thứ Tư).

- Nghỉ lễ từ 01/9 đến hết 03/9 (nghỉ lễ 02/9 vào Thứ Bảy, nghỉ thêm 01 ngày Thứ Sáu 01/9).

  1. Các hoạt động đầu năm

- Họp hội đồng sư phạm đầu năm học (toàn thể viên chức, nhân viên và nhân sự hợp đồng) vào lúc 14 giờ ngày 27/8/2023 (đổi với chiều 28/8/2023).

- Hoàn thành chuẩn bị cơ sở vật chất, sắp xếp phòng học, các phòng chức năng chậm nhất ngày 27/8/2023. Hiệu trưởng chỉ đạo, theo dõi công tác sữa chữa kịp tiến độ. Phó hiệu trưởng phụ trách hành chính chỉ đạo, phối hợp các cá nhân, bộ phận có liên quan thực hiện sắp xếp cơ sở vật chất.

- Hoàn thành xếp lớp sơ bộ và phân công nhiệm vụ giáo viên đầu năm học chậm nhất ngày 26/8/2023. Giao phó hiệu trưởng phụ trách hoạt động dạy phối hợp với tổ trưởng và các bộ phân liên quan thực hiện.

- Chậm nhất đến ngày 26/8, hoàn thành tự đánh giá thư viện, chuẩn bị thông tin, minh chứng... để đón đoàn kiểm tra công nhận thư viện chuẩn (vào ngày 28/8). Hiệu trưởng chỉ đạo chung; giáo viên, nhân viên được phân công phụ trách hoạt động thư viện chuẩn bị nghiệp vụ; tổ ngữ văn phối hợp đoàn trường và giáo viên chủ nhiệm bố trí khu vực đọc sách mở.

- Tổ chức “Chào đón học sinh đầu năm học” từ 6 giờ 30 ngày 28/8/2023, đặc

biệt quan tâm học sinh đầu cấp. Giao bộ phận quản trị chỉ đạo, phối hợp với đoàn thanh niên và giáo viên chủ nhiệm tổ chức thực hiện.

- Từ ngày 28-8 đến 04/9: giáo viên bộ môn chuẩn bị soạn giảng, kế hoạch năm học; giáo viên chủ nhiệm thực hiện công tác tổ chức lớp học (thông tin, triển khai nội quy, quy định giờ giấc, trang phục, ứng xử, an toàn giao thông và an ninh trật tự...và vệ sinh trường, lớp học). Một số hoạt động giáo dục (giáo dục địa phương, hoạt động trải nghiệm, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục ngoài giờ lên lớp...) có thể linh hoạt triển khai trong thời gian này.

- Tổ chức đánh giá tiếp nhận học sinh chuyển trường (hoặc chuyển lớp) từ ngày 28 đến 31/9/2023. Sẽ có thông báo và quyết định thành lập Hội đồng đánh giá riêng. Giao phó hiệu trưởng phụ trách hoạt động dạy tham mưu thực hiện.

- Tuyên truyền, tạo khí thế nô nức về tựu trường và khai giảng. Giao Tổ tư vấn tâm lý phối hợp giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền qua mạng xã hội; đoàn trường tuyên truyền trực quan bằng băng role (ít nhất 2 khẩu hiệu)[1] và cờ chuối. Thực hiện từ này đến hết ngày khai giảng.

- Tổ chức khai giảng từ 7 giờ ngày 05/9/2023. Nội dung, hoạt động thực hiện theo Công văn số 2591/SGDĐT-VP ngày 09/8/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạọ. Giao bộ phận quản trị phối hợp Công đoàn và Đoàn thanh niên phân công và xây dựng kịch bản cụ thể, chi tiết.

- Tiếp tục ổn định lớp học, tổ chức giảng dạy (thực học) từ 06/9/2023.

Căn cứ vào các nội dung trên, từng cá nhân, bộ phận triển khai thực hiện. Nếu có vướng mắc thì báo cáo lãnh đạo trường để được hỗ trợ./.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

[1] Gợi ý: Chào năm học mới 2023-2024

Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường 05/9 (tại cổng)

“Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới và nâng cao chất
lượng giáo dục và đào tạo”- Chủ đề năm học, để lâu dài ở vị trí thích hợp.