LỚP 10A1
Chủ nhiệm: PHẠM VĨNH BẢO
Lưu ý: Học sinh liên hệ GVCN qua Số ĐT 03 65432 070 vào giờ hành chính hoặc kết nối qua zalo

STT Họ và tên Ngày sinh
1 NGUYỄN ĐỨC AN 22/05/2006
2 DIỆP LÊ ANH 21/01/2006
3 HUỲNH MỸ ANH 30/09/2006
4 LƯU MINH ANH 16/04/2006
5 DƯƠNG VŨ BÁ 25/12/2006
6 HUỲNH BÁ 09/08/2006
7 DƯƠNG TIỂU BẢO 10/05/2006
8 NGUYỄN HOÀNG ĐÔ 21/05/2006
9 PHẠM IN ĐÔ 02/02/2006
10 LIÊU TRƯỜNG GIANG 10/11/2006
11 TRẦN QUỲNH GIAO 19/01/2006
12 NGUYỄN THU HÀ 20/06/2006
13 TÔ THỊ NGỌC HÂN 12/12/2006
14 HUỲNH NHẬT HUY 11/10/2006
15 LÂM THỊ MỸ HUYỀN 07/02/2006
16 Nguyễn Minh Kha 16/02/2005
17 HUỲNH QUỐC KHÁNH 03/12/2006
18 LÊ CHÍ KIÊN 02/12/2006
19 ĐỖ MINH LỄ 17/03/2005
20 NGUYỄN THÙY LINH 12/09/2006
21 NGÔ THỊ CẨM LY 25/07/2006
22 PHẠM YẾN LY 07/03/2006
23 LỮ HOÀNG MẪN 03/08/2006
24 VÕ THỊ HỒNG NGỌC 29/06/2006
25 TRẦN PHONG NHÃ 29/10/2005
26 TRẦN THỊ MỸ NHU 14/10/2006
27 MAI THỊ MỸ NHƯ 12/06/2006
28 TRƯƠNG THANH PHƯỜNG 26/12/2006
29 NGUYỄN THÀNH QUÂN 09/11/2006
30 TRẦN CÔNG SỬ 24/10/2006
31 TRƯƠNG HOÀNG SỰ 18/08/2006
32 NGUYỄN THỊ MỸ TÂM 29/04/2006
33 NGUYỄN NHẬT THÁI 17/08/2006
34 MAI ĐỨC THẾ 25/01/2006
35 NGUYỄN THỊ THÚY THOÃNG 14/09/2006
36 NGUYỄN MINH THÔNG 06/03/2006
37 LÝ THỊ QUẾ TRÂN 04/03/2006
38 NGUYỄN THỊ CẨM TRÂN 28/05/2006
39 PHẠM HUỲNH TRÂN 30/05/2006
40 TRƯƠNG THẮNG TRẬN 19/04/2006
41 LÊ THỊ MỸ XUYÊN 12/12/2006
42 NGUYỄN THỊ YẾN 15/07/2006
43 TRƯƠNG THỊ NHƯ Ý 24/10/2006

LỚP 10A2
Chủ nhiệm: LÊ THỊ THU THẢO
Lưu ý: Học sinh liên hệ GVCN qua Số ĐT 0984 790674 vào giờ hành chính hoặc kết nối qua zalo

STT Họ và tên Ngày sinh
1 NGUYỄN BÌNH AN 16/12/2006
2 BÙI TRƯỜNG BÌNH 03/10/2006
3 NGUYỄN KHÁNH DUY 23/08/2006
4 TRỊNH THỊ BÍCH DUY 18/12/2006
5 NGUYỄN VĂN ĐẶNG 26/09/2006
6 VÕ THỊ TIỂU ĐIỀM 06/06/2006
7 LÊ HUỲNH ĐỨC 09/12/2006
8 NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU 17/04/2006
9 LÊ THỊ KIM HÂN 25/09/2006
10 HÀ CHÍ HOÀI 29/10/2005
11 NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG 10/03/2006
12 HÀ THỊ NHƯ HUỲNH 26/10/2006
13 LÊ THỊ NHƯ HUỲNH 15/12/2006
14 PHẠM THỊ DIỄM HƯƠNG 13/11/2006
15 TRẦN DUY KHA 26/10/2006
16 HỒ QUỐC KHANG 01/09/2006
17 TRẦN HỮU KHANG 22/02/2006
18 NGUYỄN QUỐC KHIÊM 23/12/2005
19 TRƯƠNG NHỰT KHIÊM 10/03/2006
20 LÊ TUẤN KIỆT 24/02/2006
21 TRẦN GIA MINH 10/03/2006
22 TẠ THÙY NGÂN 10/04/2006
23 TRẦN PHƯƠNG NGHI 26/02/2006
24 ĐOÀN THỊ HUỲNH NHƯ 10/08/2006
25 NGUYỄN THỊ BÍCH NHƯ 09/03/2006
26 PHAN HUỲNH NHƯ 04/06/2004
27 VÕ THỊ KIM OANH 02/08/2006
28 HÀ TIẾN PHÁT 26/10/2005
29 HUỲNH TRÚC PHƯƠNG 19/07/2006
30 NGUYỄN HÙNG QUY 29/09/2005
31 LÊ QUÝ TAM 30/10/2005
32 TRẦN CHÍ THANH 28/08/2006
33 VÕ THỊ DỊU THẢO 06/07/2006
34 PHẠM THỊ CẨM THU 02/02/2006
35 PHẠM THỊ DIỄM THÚY 04/01/2006
36 NGUYỄN HOÀI THƯƠNG 02/11/2006
37 NGUYỄN TRUNG TÍNH 12/04/2006
38 BÙI NGỌC TRÂM 12/01/2006
39 VÕ ĐAN TRƯỜNG 03/07/2006
40 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 01/02/2006
41 TRẦN VĂN TƯỞNG 04/03/2006
42 TRẦN QUỐC VĨNH 25/01/2006
43 THÁI TRÚC XUÂN 17/05/2005

LỚP 10A3
Chủ nhiệm: NGUYỄN THỊ GIỚI
Lưu ý: Học sinh liên hệ GVCN qua Số ĐT 0946 50 9996 vào giờ hành chính hoặc kết nối qua zalo

STT Họ và tên Ngày sinh
1 NGUYỄN VĂN AN 11/07/2006
2 TRƯƠNG THANH BẢO 10/10/2006
3 VÕ TRƯƠNG KHÁNH BĂNG 15/09/2006
4 MAI VĂN CƯỜNG 10/10/2006
5 NGUYỄN THỊ KIỀU DIỂM 06/01/2006
6 VÕ THỊ TRIỆU DUY 10/06/2006
7 VÕ TRIỆU DUY 26/04/2006
8 TRẦN TRỌNG DƯƠNG 11/09/2004
9 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 06/04/2006
10 LÊ THỊ HỒNG GẤM 06/07/2006
11 ĐOÀN NHẬT HÀO 22/09/2006
12 VÕ THỊ XUÂN HẢO 25/10/2006
13 ĐẶNG NGỌC HÂN 10/10/2006
14 PHẠM THANH HOÀI 08/04/2006
15 ĐẶNG ĐỨC HÒA 01/05/2006
16 PHAN HOÀNG HUY 27/10/2005
17 LỮ THỊ MỸ HUYỀN 11/08/2006
18 HỒ NGỌC HƯỞNG 01/09/2006
19 LÊ DUY KHÁNH 07/09/2006
20 VÕ MINH KHÔI 25/03/2006
21 TĂNG GIA KIỆN 09/07/2006
22 HUỲNH TUẤN KIỆT 27/06/2006
23 TRƯƠNG VĨNH KỲ 19/09/2006
24 LỮ NGUYÊN CHÍ LỘC 24/04/2006
25 LÊ VŨ LUÂN 01/01/2006
26 NGUYỄN THỊ THÃO NGUYÊN 05/09/2006
27 TRẦN HUỲNH MINH NHẬT 29/06/2006
28 TRẦN THỊ MỘNG NHI 12/07/2005
29 HUỲNH NGỌC NHIÊN 04/09/2006
30 NGUYỄN THÙY NHIÊN 27/11/2006
31 NGUYỄN A PHI 28/05/2006
32 TRẦN VŨ PHONG 19/11/2004
33 TRỊNH THỊ QUYỄN 13/05/2006
34 DƯƠNG THỊ THANH THẢO 29/01/2006
35 NGÔ ANH THƯ 22/02/2006
36 PHẠM NGỌC MINH THƯ 23/06/2006
37 PHAN HOÀI THƯƠNG 01/06/2006
38 PHẠM LÂM ANH TUẤN 28/09/2006
39 PHẠM NGỌC TUYỀN 10/12/2006
40 NGÔ THỊ NHÃ UYÊN 16/10/2006
41 NGUYỄN THỊ Ý VÂN 14/05/2006
42 NGUYỄN HOÀNG VINH 26/08/2006
43 NGUYỄN THỊ Ý VY 14/05/2006
44 TRƯƠNG THỊ BẢO YẾN 21/02/2006

 

LỚP 10A4
Chủ nhiệm: ĐỖ HOÀNG MẾN
Lưu ý: Học sinh liên hệ GVCN qua Số ĐT 097 1317 388 vào giờ hành chính hoặc kết nối qua zalo

STT Họ và tên Ngày sinh
1 NGUYỄN THỊ HUYỀN BƠ 26/08/2006
2 HUỲNH NHỰT DUY 30/09/2006
3 TRẦN NGỌC DUY 03/10/2005
4 NGUYỄN HỮU ĐỨC 25/06/2006
5 LÂM THẾ GIA 14/07/2006
6 HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 28/04/2006
7 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 12/01/2006
8 NGUYỄN HOÀI HÊN 06/09/2004
9 LÊ ĐẶNG NHÃ HUỲNH 04/11/2006
10 LÊ DUY KHANG 03/10/2006
11 LÊ TRUNG KHANG 04/03/2006
12 NGUYỄN VĨ KHANG 06/09/2006
13 TRẦN VIỆT KHÁI 16/10/2006
14 VÕ ĐĂNG KHOA 15/07/2006
15 LÊ HUỲNH TRUNG KIÊN 18/08/2006
16 LÊ TẤN KIỆT 30/08/2006
17 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN 06/12/2006
18 HUỲNH NHÃ LINH 08/10/2006
19 ĐOÀN NGUYỄN THẢO LY 29/12/2006
20 PHAN THỊ NGỌC MỸ 16/10/2006
21 LÊ THỊ GIA NGHI 19/03/2006
22 DƯƠNG MỘNG NGỌC 31/05/2006
23 LÊ THỊ MỸ NGỌC 17/07/2006
24 NGUYỄN THỊ NGỌC 03/04/2005
25 DƯƠNG NGUYỄN THẢO NGUYÊN 12/10/2006
26 TRẦN THỊ HỒNG NHIÊN 12/11/2006
27 VÕ PHÚ NHUẬN 05/11/2006
28 LÂM TÂM NHƯ 17/04/2006
29 TRẦN THỊ CHÚC NHƯ 08/04/2006
30 HUỲNH MINH PHÚC 02/05/2006
31 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 06/12/2006
32 NGUYỄN HỒNG PHÚC 28/12/2005
33 NGUYỄN HỮU PHƯỚC 29/12/2006
34 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 01/06/2006
35 ĐẶNG HOÀI THƯƠNG 13/09/2006
36 PHẠM CHÍ TÌNH 13/07/2006
37 LÊ TỐ TRINH 17/12/2006
38 TRẦN THANH TÙNG 08/07/2006
39 ĐỖ BÍCH VÂN 12/12/2006
40 TRẦN THỊ KIỀU VÂN 05/05/2006
41 LƯU CHÍ VĨ 17/10/2006
42 NGUYỄN THẢO VY 05/06/2006
43 NGUYỄN THANH XUÂN 18/01/2006

 

LỚP 10A5
Chủ nhiệm: LÊ HỒNG NGA
Lưu ý: Học sinh liên hệ GVCN qua Số ĐT 0942 356 268 vào giờ hành chính hoặc kết nối qua zalo

STT Họ và tên Ngày sinh
1 NGUYỄN THỊ MỘNG CẦM 01/11/2006
2 ĐẶNG THỊ MỸ DIỆN 08/05/2006
3 LÂM LÊ DUY 18/04/2006
4 LÊ THỊ THÙY DƯƠNG 03/08/2006
5 HUỲNH HẢI ĐĂNG 13/01/2006
6 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 15/08/2006
7 ĐOÀN NGHĨA TAM ĐOAN 20/09/2006
8 LÊ THỊ HỒNG GẤM 23/11/2006
9 PHẠM THỊ NGỌC HÂN 24/09/2006
10 PHẠM VĂN HÊN 21/10/2005
11 NGÔ MINH HOÀNG 03/05/2006
12 NGUYỄN QUỐC HUY 25/12/2006
13 TRẦN BI KHOANG 26/03/2006
14 QUÁCH MINH KHÔI 23/11/2006
15 LÊ QUỐC KIỆT 12/08/2006
16 NGUYỄN HÀ LINH 06/11/2006
17 PHẠM THỊ TRÚC LINH 29/09/2006
18 LÊ VĂN LONG 14/03/2006
19 TIẾT PHÚ LỢI 02/08/2006
20 LÊ THỊ DIỄM MY 27/10/2006
21 PHAN THỊ KIM NGỌC 21/07/2006
22 PHẠM TRỌNG NGUYỄN 05/06/2006
23 PHAN THANH NHANH 04/03/2006
24 CHÂU YẾN NHI 01/11/2005
25 THẠCH HUỲNH HẢI PHONG 17/05/2006
26 VÕ THÀNH PHƯỚC 08/08/2006
27 NGUYỄN TẤN QUỐC 21/05/2006
28 TRẦN NHƯ QUYỂN 19/05/2006
29 NGUYỄN VĂN SŨNG 25/07/2006
30 LÊ CÔNG TẤN 01/01/2006
31 VÕ TRẦN TẤN THÀNH 22/11/2006
32 PHẠM ANH THƯ 29/12/2006
33 TRẦN THỊ MINH THƯ 22/11/2006
34 LÝ HUỲNH MAI THƯƠNG 17/12/2006
35 PHẠM KIỀU TIÊN 13/06/2006
36 HUỲNH MINH TIẾN 04/06/2006
37 ĐẶNG THÀNH TÔN 21/08/2006
38 NGUYỄN ĐAN TRƯỜNG 10/09/2006
39 NGUYỄN QUỐC VINH 05/03/2006
40 NGUYỄN THÀNH VINH 28/07/2006
41 LÂM THẢO VY 21/02/2006
42 LÊ TRIỆU VỸ 26/06/2005
43 NGUYỄN THỊ MỸ XUYÊN 01/08/2003
44 HUỲNH THỊ NHƯ Ý 27/04/2006

 

LỚP 10A6
Chủ nhiệm: NGUYỄN KIM VÀNG
Lưu ý: Học sinh liên hệ GVCN qua Số ĐT 0947 06 47 97 vào giờ hành chính hoặc kết nối qua zalo

STT Họ và tên Ngày sinh
1 LÂM THÚY AN 30/08/2006
2 PHẠM TRƯƠNG LOAN ANH 03/01/2005
3 VÕ NAM ANH 02/03/2006
4 TRẦN THỊ TUYẾT BẰNG 01/01/2006
5 HUỲNH PHONG CHÂU 09/09/2006
6 TRẦN NGỌC DIỆU 08/10/2006
7 LÊ NGUYỄN HOÀNG DỮNG 18/01/2006
8 CHÂU TRIỆU DUY 04/09/2006
9 NGUYỄN HOÀI DUY 04/05/2005
10 QUÁCH KHÁNH DUY 29/09/2005
11 NGUYỄN TẤN ĐẠT 24/04/2005
12 NGÔ NGUYỄN SONG HẠ 23/05/2006
13 NGUYỄN MỸ HỌC 22/02/2006
14 LÝ HOÀNG HUYNH 18/08/2006
15 PHẠM HOÀNG KHẢI 24/02/2006
16 VÕ HOÀNG KHANG 26/02/2006
17 TRẦN DUY KHÁNH 08/10/2006
18 ĐẶNG THỊ CẨM LÌNH 18/03/2006
19 PHAN THỊ KIỀU MY 21/04/2006
20 NGUYỄN LÊ QUỲNH NHƯ 29/01/2006
21 NGUYỄN THỊ QUÁCH NHƯ 02/05/2005
22 TRẦN THỊ NHƯ 06/02/2005
23 TRẦN NGỌC PHỤNG 08/04/2006
24 LÊ HOÀNG QUÂN 23/06/2006
25 NGUYỄN PHÚ QUÝ 19/02/2006
26 NGUYỄN VĂN HUY THÁI 26/10/2006
27 NGUYỄN HOÀNG THANH 04/01/2006
28 PHAN CHÍ THÀNH 01/02/2006
29 LÂM THANH THẢO 22/10/2006
30 NGUYỄN CHÍ THIỂN 12/09/2006
31 TRẦN QUỐC THỊNH 15/03/2006
32 HỒ NGỌC MINH THƯ 27/12/2006
33 LÊ THỊ THANH THƯ 19/03/2006
34 TRẦN THỊ MỸ THƯỜNG 27/09/2006
35 HỒ THỊ MỸ TIÊN 23/07/2006
36 LƯ BẢO TRÂM 14/02/2006
37 NGUYỄN THỊ QUẾ TRÂN 20/06/2006
38 VÕ THIÊN TRANG 30/04/2006
39 NGUYỄN VĂN TUẤN 15/07/2006
40 NGUYỄN AN VŨ 04/07/2006
41 QUÁCH PHƯƠNG VY 25/12/2006
42 QUÁCH THẢO VY 21/08/2006
43 NGUYỄN CHÍ VỸ 05/10/2006
44 TRẦN LÊ PHƯƠNG YÊN 31/05/2006

 

LỚP 10A7
Chủ nhiệm: NGUYỄN THỤY HẢI YẾN
Lưu ý: Học sinh liên hệ GVCN qua Số ĐT 0911 655 849 vào giờ hành chính hoặc kết nối qua zalo

STT Họ và tên Ngày sinh
1 HUỲNH QUỐC ANH 09/12/2006
2 TRẦN QUỐC ANH 17/04/2006
3 DƯƠNG NGỌC DIỄM 26/04/2006
4 HỒ TUYẾT DIỄM 06/08/2006
5 NGUYỄN THỊ BÍCH DUY 28/03/2006
6 QUÁCH MỸ DUYÊN 24/05/2006
7 PHẠM NGUYỄN TIẾN ĐẠT 12/12/2005
8 NGUYỄN THỊ CẨM GIANG 01/09/2005
9 NGUYỄN PHƯƠNG HẠO 30/09/2006
10 VÕ MINH HOÀNG 13/10/2006
11 TRẦN QUỐC HÒA 03/04/2006
12 VÕ THỊ ÁNH HỒNG 22/09/2006
13 LỤC PHI HÙNG 12/10/2006
14 THÁI HƯNG 10/04/2006
15 LÊ MINH KHA 21/05/2006
16 VÕ NGUYÊN KHA 12/12/2006
17 NGUYỄN PHẠM HOÀNG KHANG 05/10/2006
18 PHẠM THÁI KHANG 13/07/2006
19 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 07/02/2006
20 PHẠM ĐĂNG KHOA 13/11/2006
21 LÂM NGUYÊN KHÔI 12/02/2006
22 TRIỆU NGỌC KHUÊ 21/02/2006
23 TRẦN THỊ KIM NGÂN 18/05/2006
24 QUÁCH THÚY NGHI 14/10/2006
25 NGUYỄN MỸ NGỌC 14/12/2006
26 PHẠM THÀNH PHÁT 10/01/2006
27 LÊ THỊ HUỲNH QUYÊN 06/11/2005
28 NGUYỄN THỊ NGỌC QUÝ 23/01/2006
29 ĐỖ NGỌC TÀI 04/08/2006
30 LÊ PHÚ THỊNH 03/06/2006
31 TRẦN QUỐC THUẬN 03/04/2006
32 TRẦN THỊ MỘNG THÙY 09/06/2006
33 ĐỖ THỊ ANH THƯ 16/10/2006
34 PHẠM GIA THƯ 28/07/2006
35 NGUYỄN THỊ BÉ TI 09/03/2005
36 HUỲNH THỊ HỒNG TÍM 02/07/2006
37 NGUYỄN TRỌNG TÍNH 25/01/2006
38 NGUYỄN THỊ TÚ TRINH 06/06/2005
39 NGUYỄN ĐANG TRƯỜNG 21/10/2006
40 LÊ NGỌC VÀNG 11/12/2006
41 NGUYỄN CHÍ VIỄN 02/08/2006
42 PHẠM THANH VY 18/10/2006
43 TRẦN THỊ NHƯ Ý 09/07/2006

 

LỚP 10A8
Chủ nhiệm: KHÂU THỊ NGỌC CẨM
Lưu ý: Học sinh liên hệ GVCN qua Số ĐT 0918 358 678 vào giờ hành chính hoặc kết nối qua zalo

STT Họ và tên Ngày sinh
1 PHẠM TUẤN ANH 20/02/2006
2 VÕ PHẠM HOÀNG ANH 22/08/2006
3 TRẦN THỊ QUÁCH BÌNH 01/01/2006
4 ĐINH THỊ MỶ CHÂN 03/04/2006
5 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 08/07/2006
6 ĐẶNG THỊ THÚY DUY 28/02/2005
7 NGUYỄN PHAN HOÀI DUY 03/02/2006
8 ĐẶNG TẤN DŨNG 02/09/2006
9 TRẦN VÕ NHẬT ĐĂNG 06/02/2006
10 TRẦN THỊ CẨM HỒNG 01/08/2006
11 PHẠM HOÀNG KHA 04/03/2006
12 LÊ THANH KIỀU 14/05/2006
13 PHẠM TUẤN KIỆT 20/02/2006
14 TRẦN THỊ LẮM 13/05/2006
15 ĐỖ THỊ NHÃ LINH 21/10/2005
16 NGUYỄN THỊ YẾN LINH 05/12/2006
17 NGUYỄN THỊ DIỄM MY 28/05/2006
18 NGUYỄN THỊ NHƯ MỴ 12/05/2006
19 ĐỖ HUỲNH NHẬT NAM 30/09/2006
20 HUỲNH NHƯ NGỌC 10/10/2006
21 PHẠM TRỌNG NGUYỄN 14/05/2006
22 LÊ THANH NHU 10/08/2006
23 NGUYỄN MINH NHỰT 01/03/2006
24 NGUYỄN TẤN PHÁT 09/01/2006
25 NGUYỄN MINH QUÂN 21/05/2006
26 NGUYỄN TẤN SANG 08/02/2006
27 HỒ HUYỀN THANH 08/06/2006
28 NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO 22/02/2006
29 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 29/03/2005
30 HUỲNH HỒNG THẮM 04/05/2006
31 PHAN THANH THÚY 29/09/2006
32 TRẦN THỊ ANH THƯ 19/09/2006
33 PHAN TRUNG THỰC 05/02/2006
34 HUỲNH THÙY TRANG 14/09/2006
35 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 23/05/2006
36 LÊ THỊ HUYỀN TRÂN 07/01/2006
37 TRƯƠNG PHAN THẢO TRÂN 03/07/2006
38 LÊ MINH TỰ 01/08/2006
39 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UYÊN 15/07/2006
40 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY 13/01/2006
41 LÂM TÂM YÊN 30/01/2006
42 ĐẶNG BẢO YẾN 21/04/2006
43 HUỲNH NHƯ Ý 10/10/2006

 

LỚP 10A9
Chủ nhiệm: BÙI HỒNG NGUYÊN
Lưu ý: Học sinh liên hệ GVCN qua Số ĐT 0345 169 772 vào giờ hành chính hoặc kết nối qua zalo

STT Họ và tên Ngày sinh
1 TRẦN PHÚ AN 28/04/2006
2 HÀ NGỌC LAN ANH 03/04/2006
3 HUỲNH THỊ MAI ANH 10/10/2006
4 TRẦN THỊ NHẬT ANH 19/05/2006
5 NGUYỄN PHƯỚC BÌNH 27/11/2006
6 NGUYỄN THỊ DIỄM CHÂN 06/01/2006
7 HUỲNH NGỌC DUY 07/06/2006
8 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 26/03/2006
9 NGUYỄN TRẦN TRẤN ĐẠT 20/08/2006
10 NGUYỄN VĂN GIL 13/03/2006
11 NGUYỄN MỸ HẠNH 06/04/2006
12 TRƯƠNG GIA HÂN 20/12/2006
13 NGUYỄN MINH HIỂN 01/11/2006
14 NGUYỄN NGỌC NHƯ HOA 30/08/2006
15 NGUYỄN HỒ MINH HUY 28/03/2006
16 LÊ HOÀNG KHA 06/08/2006
17 NGÔ THÁI KHANG 16/03/2006
18 HUỲNH KIM KHÁNH 13/04/2006
19 VÕ SƠN KIÊN 27/01/2006
20 TRẦN THỊ THÚY KIỀU 08/10/2006
21 NGUYỄN ÂN KỲ 01/07/2006
22 NGÔ THẢO LAN 29/01/2006
23 VÕ TRẦN NHÃ LINH 11/09/2006
24 NGUYỄN VĂN MẪN 28/09/2006
25 TRẦN KIM NGÂN 16/11/2006
26 BÙI NGUYỄN ÁNH NGỌC 17/07/2006
27 HUỲNH THÚY NGỌC 10/10/2006
28 NGUYỄN PHAN THẢO NGUYÊN 20/03/2006
29 PHAN THỊ KHẢ NHÂN 04/06/2006
30 NGUYỄN MINH NHẬT 12/11/2006
31 LÊ ĐỖ BĂNG NHI 03/06/2006
32 NGUYỄN TÍNH NHIỆM 15/07/2006
33 LÂM TÂM NHƯ 19/05/2006
34 HOÀNG MAI PHƯƠNG 15/12/2006
35 PHẠM HẢI PHƯỢNG 05/04/2006
36 LÊ TÀI 22/01/2006
37 NGUYỄN TRỌNG TẤN 02/04/2006
38 LÊ KIM THIÊN 16/01/2006
39 LÊ PHƯỚC THIỆN 12/01/2006
40 HUỲNH THỊ HIỀN THỤC 10/09/2006
41 TRẦN MAI ANH THƯ 15/04/2006
42 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 25/03/2006
43 NGUYỄN PHÁT TRIỂN 19/08/2006
44 TRƯƠNG KIM YẾN 06/11/2006