LỊCH THI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2019-2020

(Theo Kế hoạch 70 ngày 14 tháng 5 năm 2020 của trường. Xem toàn văn Kế hoạch tại đây)

Khối 12 (thi theo tổ hợp)

Ngày

Buổi

Môn

Thời gian

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

Giờ kết thúc

Thứ Hai

15/6/2020

Sáng

Ngữ văn

90 phút

7 giờ 20

7 giờ 25

8 giờ 55

Tiếng Anh

45 phút

9 giờ 15

9 giờ 20

10 giờ 05

Thứ Ba

16/6/2020

Sáng

KHTN

Vật lý

45 phút

7 giờ 30

7 giờ 35

8 giờ 20

Hóa học

45 phút

8 giờ 25

8 giờ 30

9 giờ 15

Sinh học

45 phút

9 giờ 20

9 giờ 25

10 giờ 05

Thứ Tư

17/6/2020

Nghỉ

Thứ Năm

18/6/2020

Sáng

KHXH

Lịch sử

45 phút

7 giờ 30

7 giờ 35

8 giờ 20

Địa lí

45 phút

8 giờ 25

8 giờ 30

9 giờ 15

GDCD

45 phút

9 giờ 20

9 giờ 25

10 giờ 05

Thứ Sáu

19/6/2020

Sáng

Toán

90 phút

7 giờ 20

7 giờ 25

8 giờ 55

Tin học

45 phút

9 giờ 15

9 giờ 20

10 giờ 05

Công nghệ

45 phút

10 giờ 25

10 giờ 30

11 giờ 15

Khối 10 + khối 11:

Ngày

Buổi

Môn

Thời gian

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

Giờ kết thúc

Thứ Hai

15/6/2020

Chiều

Ngữ văn

90 phút

13 giờ 45

13 giờ 50

15 giờ 20

Hóa học

45 phút

15 giờ 40

15 giờ 45

16 giờ 30

Thứ Ba

16/6/2020

Chiều

Vật lý

45 phút

13 giờ 30

13 giờ 35

14 giờ 20

Lịch sử

45 phút

14 giờ 40

14 giờ 45

15 giờ 30

Công nghệ

45 phút

15 giờ 50

15 giờ 55

16 giờ 40

Thứ Tư

17/6/2020

Nghỉ

Thứ Năm

18/6/2020

Chiều

Toán

90 phút

13 giờ 15

13 giờ 20

14 giờ 50

Tin học

 45 phút

15 giờ 05

15 giờ 10

15 giờ 55

GDCD

45 phút

16 giờ 10

16 giờ 15

17 giờ 00

Thứ Sáu

19/6/2020

Chiều

Tiếng Anh

45 phút

13 giờ 30

13 giờ 35

14 giờ 20

Sinh học

 45 phút

14 giờ 40

14 giờ 45

15 giờ 30

Địa lí

45 phút

15 giờ 50

15 giờ 55

16 giờ 40

Khối 10, 11: Thi (nghe, nói) Tiếng Anh – Tuần 33

Ngày

Khối/Buổi

Môn

Thời gian

Giờ bắt đầu làm bài

Giờ kết thúc

Thứ Năm

11/6/2020

Khối 10

Chiều

Nghe

30 phút

13 giờ 30

14 giờ 00

Nói

 

14 giờ 15

 

Thứ Sáu

12/6/2020

Khối 11

Chiều

Nghe

30 phút

13 giờ 30

14 giờ 00

Nói

 

14 giờ 15

 

Tùy điều kiện thực tế, bộ môn Tiếng Anh có thể điều chỉnh lịch thi nghe, nói khối 10, 11 cho phù hợp và báo trước về bộ phận chuyên môn.