Căn cứ Công văn số 12/TTKN ngày 29/4/2020 của Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo về việc đề xuất hỗ trợ truyền thông cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp – CiC 2020.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang xin được gửi thông tin tuyên truyền một số nội dung, liên quan đến cuộc thi như sau:

Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp – CiC 2020”, là cuộc thi của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh giao cho Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh thuộc Khu Công nghệ Phần mềm Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với các trường Đại học tổ chức.

Với mục đích tạo ra một sân chơi cho sinh viên, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đào tạo kiến thức thông qua quá trình trải nghiệm khởi nghiệp. Cuộc thi nhằm hướng tới những sinh viên có tố chất là doanh nhân khởi nghiệp tiềm năng, các dự án khả thi để hỗ trợ gọi vốn và ươm tạo. Thời gian diễn ra từ ngày 19/3/2020 đến ngày 15/10/2020.

* Kế hoạch tổ chức: https://bit.ly/CiC2020

* Tài liệu cho nhà tài trợ: https://bit.ly/ProposalCiC2020

* Website: https://cic.itp.vn/

* Fanpage: https://www.facebook.com/ytuongkhoinghiep.cic/

* Youtube: https://bit.ly/videoCiC2020